© 2018 Hey'di AS
 
  Spar tid spar penger  
 
Produkter
Velg produkt:Brosjyrer
Dokumentasjon
Gulventreprenør
Nyheter
Pressemeldinger
Tips!
Miljødokument
Om Hey'di

Produkter etter varegruppe:
» Fugemasser
» Standardmørtler
» Bulk
» Vask- og rengjøring
» Flislim
» Påstrykningsmembraner
» Overflatebehandling, spesialmørtler
» Spesialmørtler til reparasjon, støp og innfestning
» Sparkel og avrettingsmasser
» Spesialprodukter
» PRO
» Membranduker og banevarer
» Primer, impregnering, tilsetning og maling

Produkter etter bruksområde:
» Bad
» Sparkel/Avretting
» Mur

HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL M5
Standardmørtler

Tørrmøtel til muring og pussing av vegg, inne og ute.

Beskrivelse - Bruksområder
Hey'di Mur og Pussmørtel M5 er laget av hydratkalk, sement, gradert sand (0-2 mm.) og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.
 
Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflikkes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussen god heft til underlaget kan veggen grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kostes på veggen i et 1-2 mm sjikt. Forhold Hey’di KZ : vann 1:3.
 
Utblanding
Utblanding foretas med tvangs- eller frittfallsblander og blandes i min 5 min. max. 10 min. Mindre mengder kan blandes med kraftig drill og visp. Hey'di Mur og Pussmørtel M5 blandes med vann til en smidig mørtel ca. 3,3 - 3,6 liter pr. 25 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra  smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1:5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.
 
Bruksmåte
Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i  flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussen på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet. Redskap rengjøres med vann.
 
Forbruk:
Puss:
ca. 1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Oppmuring tegl: ca. 80 kg pr. m²
Oppmuring lettklinker 25 cm : ca. 18 kg pr. m²

Tørketid
Ca. 1 døgn.
 
Lagring
Lagres tørt i inntil 1 år.
 
Pakning
25 kilo sekk, 500 og 1000 kilo bigbag.
 
Mørtelen tilfredsstiller krav til tørrmørtel i NS-EN 998-2. Klasse M5.
 
Tekniske data
Mørtelklasse: M5(NS-EN 998-2)
Vanntilsetning: ca. 3,3 - 3,6 l/25 kg
Våt densitet: 1,7 - 1,8 kg pr. ltr.
Største kornstørrelse: 2 mm
Brukstid: ca. 2 timer
Trykkfasthet, 1 døgn: > 3 MPa
                    7 døgn: > 7 MPa
                  28 døgn: > 9 MPa
Brannklasse: A1 (EN 13501-1)

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.Hey'di-varenr:1721 1735 1729
Nobbnr:44478904 46554132 45479045
GTIN: 7054150017213 7054150017350 7054150017299

 Tips en venn
Mer om HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL M5:
» Sikkerhetsdatablad Mur og Pussmørtel M5 (ekstern link)
» Verneblad Mur og Pussmørtel (ekstern link)
» Produktark NOK-Mur og Pussmørtel M5 (PDF-fil: 0,00MB)
» Ytelseserklæring Hey'di Mur og Pussmørtel M5 (PDF-fil: 0,11MB)


HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL M5 er omtalt i disse brosjyrene:
» Hey'di På Mur  (åpne PDF-fil, 0,01 MB)
Søk på heydi.no

Kontakt oss
Hey'di AS
Tretjerndalsveien 68 , 2016 Frogner, Sørum
Pb 13, 2017 Frogner, Norway
Telefon: (+47) 63 86 88 00
Faks: (+47) 63 86 88 01
E-post: heydi@heydi.no
 
  

 
   På dette nettstedet:  Betingelser og rettigheter   Personvern