© 2018 Hey'di AS
 
  Heydi Fiber Hvit  
 
Produkter
Velg produkt:Brosjyrer
Dokumentasjon
Gulventreprenør
Nyheter
Pressemeldinger
Tips!
Miljødokument
Om Hey'di

Produkter etter varegruppe:
» Fugemasser
» Standardmørtler
» Bulk
» Vask- og rengjøring
» Flislim
» Påstrykningsmembraner
» Overflatebehandling, spesialmørtler
» Spesialmørtler til reparasjon, støp og innfestning
» Sparkel og avrettingsmasser
» Spesialprodukter
» PRO
» Membranduker og banevarer
» Primer, impregnering, tilsetning og maling

Produkter etter bruksområde:
» Bad
» Sparkel/Avretting
» Mur

HEY'DI RETT PÅ GULVET RAPID
Sparkel og avrettingsmasser

Fiberarmert, sementbasert, hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk.
5 - 50 mm.Beskrivelse
Hey'di Rett på Gulvet Rapid er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey'di Rett på Gulvet Rapid kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm.
 
Bruksområder
Hey'di Rett på Gulvet Rapid er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey'di Rett på Gulvet Rapid benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey'di Rett på Gulvet Rapid alltid overdekkes med Hey'di K10, Hey'di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC.
Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.
 
Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ i forholdet 1 del Hey’di Spesialprimer/Hey’di KZ til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen som gysing, Hey’di Rett på Gulvet Rapid blandes med en væskeblanding av Hey’di KZ blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag skal Hey’di Rett på Gulvet Rapid legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey’di Rett på Gulvet Rapid legges ut. Forbruk Hey’di KZ /Hey’di Spesialprimer: 1 liter dekker 8-12 m².

Utblanding/Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 4,5 liter vann til 25 kilo Hey’di Rett på Gulvet Rapid. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 ˚C). Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey’di Rett på Gulvet Rapid kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden til ca. 4 liter pr. sekk, alternativt benyttes Hey’di Express. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.
 
Tørketid (ved +20ºC, 50% RF) - Overdekking
Hey’di Rett på Gulvet Rapid kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 4 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke 1 døgn. Ved lavere
temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Beskytt utlagt masse mot uttørking ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uker etter ferdig belegg.

Forbruk

1,7 kilo Hey'di Rett på Gulvet Rapid pr. mm beleggtykkelse pr. m².
 
Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.
 
Pakning
25 kilo sekk.
 
Tekniske data:
Vanntilsetning: 4 - 4,6 l / 25 kg
Materialforbruk: 1,7 kg / l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 5 - 50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: > 30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: > 7 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813:
Trykk: C25
Bøyestrekk: F7
Fritt svinn, 28 døgn: < 0,05%
Heft til primet betong: > 1,5 MPa
Flytevne (SS923519): 150 - 155
Flytevne (NS12706): 130 - 135
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2 - 4 timer
Beleggbar: 1 døgn 

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Hey'di-varenr:256
Nobbnr:21792957
GTIN: 7054150002561

 Tips en venn
Mer om HEY'DI RETT PÅ GULVET RAPID:
» Sikkerhetsdatablad Rett på Gulvet Rapid (ekstern link)
» Verneblad Rett på Gulvet Rapid (ekstern link)
» Produktark NOK-Rett på Gulvet Rapid (PDF-fil: 0,00MB)
» EU-Samsvarserklæring Rett på gulvet (PDF-fil: 0,05MB)
» NBI Godkjenning Rett på Gulvet (PDF-fil: 0,97MB)
» Velg riktig sparkel- el. støpemasse (PDF-fil: 5,71MB)


Se også på disse:
» HEY'DI MYKFUGE

HEY'DI RETT PÅ GULVET RAPID er omtalt i disse brosjyrene:
» Hey'di Rett&Slett  (åpne PDF-fil, 6,05 MB)

HEY'DI RETT PÅ GULVET RAPID er omtalt i svarene til disse spørsmålene:
» Furugulv
Søk på heydi.no

Kontakt oss
Hey'di AS
Tretjerndalsveien 68 , 2016 Frogner, Sørum
Pb 13, 2017 Frogner, Norway
Telefon: (+47) 63 86 88 00
Faks: (+47) 63 86 88 01
E-post: heydi@heydi.no
 
  

 
   På dette nettstedet:  Betingelser og rettigheter   Personvern