© 2018 Hey'di AS
 
  Hey  
 
Produkter
Velg produkt:Brosjyrer
Dokumentasjon
Gulventreprenør
Nyheter
Pressemeldinger
Tips!
Miljødokument
Om Hey'di

Produkter etter varegruppe:
» Fugemasser
» Standardmørtler
» Bulk
» Vask- og rengjøring
» Flislim
» Påstrykningsmembraner
» Overflatebehandling, spesialmørtler
» Spesialmørtler til reparasjon, støp og innfestning
» Sparkel og avrettingsmasser
» Spesialprodukter
» PRO
» Membranduker og banevarer
» Primer, impregnering, tilsetning og maling

Produkter etter bruksområde:
» Bad
» Sparkel/Avretting
» Mur

HEY'DI BOLTEMØRTEL FIN FROST
PRO

Ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell.
 

Beskrivelse
Hey’di Boltemørtel Fin Frost er en ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel. Hey’di Boltemørtel Fin Frost ekspanderer i plastisk fase med 1-3 % slik at maksimal styrke og utfylling oppnås, uten at dette medfører noen sprengvirkning.

Bruksområder
Hey’di Boltemørtel Fin Frost benyttes til innfesting av bolter, armeringsjern m.m. i betong og fjell ved gysing og injeksjon. Laveste temperatur er minus 20 °C men produktet kan også benyttes i den varme årstid.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, ren, støv- og fettfri. Is på overflaten må fjernes med f.eks varmluftpistol eller gassbrenner.

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret deretter Hey’di Boltemørtel Fin Frost, 5-5,2 liter til en 20 kilos sekk. Blandingstid minimum 2 minutter til homogen masse.

Bruksmåte
Mørtelen skal blandes til en lett kremkonsistens. Hullet fylles fra bunnen med en mateslange som trekkes ut etter hvert som massen pumpes inn. Ved injeksjon bør massen holdes i bevegelse hele tiden for å unngå falsktørkning og separasjon.

Brukstid - Tørketid
Utblandet masse må brukes innen ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen begynner å størkne. Etter utstøping bør overflaten dekkes til med vintermatte.

Forbruk
20 kilo Hey’di Boltemørtel Fin Frost ca. 11,5 liter masse.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Pakning
20 kilo sekk.
 
Tekniske data
Vanntilsetting: 5 - 5,2 l / 20 kg
Materialforbruk: 1,7 kg / l
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Støpetykkelse: Bolting / injeksjon
Trykkfasthet, 28 døgn -15 °C: ca. 30 MPa
Trykkfasthet, 28 døgn +20 °C: ca. 50 MPa

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Hey'di-varenr:161
Nobbnr:29184934
GTIN: 7054150001618

 Tips en venn
Mer om HEY'DI BOLTEMØRTEL FIN FROST:
» Sikkerhetsdatablad Boltemørtel Fin Frost (ekstern link)
» Verneblad Boltemørtel Fin FF (ekstern link)
» Produktark NOK-Boltemørtel Fin Frost (PDF-fil: 0,00MB)

Søk på heydi.no

Kontakt oss
Hey'di AS
Tretjerndalsveien 68 , 2016 Frogner, Sørum
Pb 13, 2017 Frogner, Norway
Telefon: (+47) 63 86 88 00
Faks: (+47) 63 86 88 01
E-post: heydi@heydi.no
 
  

 
   På dette nettstedet:  Betingelser og rettigheter   Personvern