© 2018 Hey'di AS
 
  Spar tid spar penger  
 
Produkter
Velg produkt:Brosjyrer
Dokumentasjon
Gulventreprenør
Nyheter
Pressemeldinger
Tips!
Miljødokument
Om Hey'di

Produkter etter varegruppe:
» Fugemasser
» Standardmørtler
» Bulk
» Vask- og rengjøring
» Flislim
» Påstrykningsmembraner
» Overflatebehandling, spesialmørtler
» Spesialmørtler til reparasjon, støp og innfestning
» Sparkel og avrettingsmasser
» Spesialprodukter
» PRO
» Membranduker og banevarer
» Primer, impregnering, tilsetning og maling

Produkter etter bruksområde:
» Bad
» Sparkel/Avretting
» Mur

Hey'di og miljøet
Om Hey'di
Hey’di AS er en norsk produsent av primært sementbaserte produkter. Disse vil hverken i bruk eller ved destruksjon representere noen miljømessig belastning. Den største miljøbelastning er selve produksjonen av råvaren sement, denne blir hele tiden redusert ved at sementprodusentene forbedrer produksjonsprosessen med hensyn til energiforbruk og utslipp av CO².


Produktdokumentasjon og merking - REACH
Det er Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet som håndhever det norske regelverket for kjemiske produkter. Regelverket er omfattende og under stadig endring. Hey’di overholder dette regelverk, hvilket gir kunder trygghet ved bruk av våre produkter. Våre sikkerhetsdatablader blir kontinuerlig oppdatert, og det er korrekt advarselsmerking på alle produktene.

Det overordnede regelverk i Europa – REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) gjelder stoffer, ikke stoffblandinger. Hey’di produserer stoffblandinger, ikke stoffer. Vår oppgave i forhold til REACH er å kontrollere at våre råvareleverandører av stoffer har sørget for innmelding og registrering i REACH. Denne dokumentasjon er innhentet og foreligger hos oss. 

Produktkontroll
Hey’di har utarbeidet substitusjonsprosedyre som sikrer at alle råvarer regelmessig vurderes mot mulige alternative råvarer med bedre miljøprofil, inkl. transportrute.

Hey’di har foretatt emisjonsmålinger av de mest brukte produkter, og rapportene viser at samtlige produkter har minimale emisjoner, langt under gjeldende grenseverdier. Hey'di har typeprøving og produksjonskontrollsystem som er sertifisert av Kontrollrådet. Hey’di har utviklet eget system for støvreduksjon av produkter som blandes og benyttes innendørs.

Avfallshåndtering
Hey’di er medlem av Grønt Punkt som ivaretar all innsamling av papir og plastemballasje. Hey’di er medlem av El-retur og leverer utrangert elektrisk produksjonstyr til godkjent mottak. For å ha et best mulig innemiljø blir det oppsamlet restprodukter fra vår pulverproduksjon i filtre og avsug fra produksjonen. Restproduktet består i alt vesentlig av sementpulver, sandstøv og fiber, og blir levert til godkjent returselskap hvor restproduktet benyttes til nøytralisering av andre kjemiske produkter. Hey’di har ikke utslipp til det ytre miljø.


 Tips en venn
Søk på heydi.no

Kontakt oss
Hey'di AS
Tretjerndalsveien 68 , 2016 Frogner, Sørum
Pb 13, 2017 Frogner, Norway
Telefon: (+47) 63 86 88 00
Faks: (+47) 63 86 88 01
E-post: heydi@heydi.no
 
  

 
   På dette nettstedet:  Betingelser og rettigheter   Personvern